Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
Cemali Dursun Avcı Biz

Biz

Cemâli Dursun Avcı

30.08.2021

Altaylardan taTuna'ya

Her beldede var izimiz

Çin Seddinden Viyana'ya

Buyruk olmuş her sözümüz

Nice beldeler feth etmiş

At oynatmış cirit atmış

Halay çekmiş, horon tepmiş

Kızanımız hem kızımız

Şehâdetlik haktır bizde

Esâretlik yoktur bizde

Kahramanlar çoktur bizde

Başımız dik, ak yüzümüz

Boğduk düşmanı kininde

Olduk mazlumun yanında

Zulmün zalimin önünde

Çökmemiştir hiç dizimiz

Kokmuş bir çağ kapattık biz

Gönülleri feth ettik biz

Meth-i Resûl hak ettik biz

Ondan temizdir özümüz

Feth ettiğimiz yöreler

Toy, düğün eyler güler

Asırlardır durmaz çalar

Kopuzumla sazımız

Malazgirt'ten Çaldıran'dan

Sakarya'yı sor Yunan'dan

Hücum derse baş kumandan

Görmez hiçbir şey gözümüz

Kösler durmayıp vuranda

Yiğitler gazaya çıkanda

Yağız atlar koşturanda

Katar dumana tozumuz

Anadolu'nun kucağı

Türk yurdudur Türk bucağı

Ahmet Yesevi Ocağı

Sönmeyecektir közümüz

Çanakkalede Yemende

Vatan için can verende

Şehid oldular en önde

Türk, Kürt, Çerkezi, Lazımız

 

Cemali Dursun Avcı

 

uzunsag