Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
Cemali Dursun Avcı 

Geldik

Cemâli Dursun Avcı

Bu dünya fânidir bilin ey dostlar

Bir süre misafir kalmaya geldik

Dinleyip bir ibret alın ey dostlar

"Elestü" sırrını bilmeye geldik

Cümlemiz geçelim bu kîlu kâlden

Dahi mülkü malı sürelim dilden

Kişi insan olmaz çaputtan çuldan

Soyunup yokluğu bulmaya geldik

Nice insanoğlu geçti bu handan

Kurtulmak gerektir cesetten tenden

"Mûtu kable" ye uyup da önden

İsrafil Sur'unu çalmaya geldik.

"Ahsen-i takvim"den gelmiştir insan

Unutup eylemiş zâtını hayvan

Arayıp bularak mekteb-i irfân

Eşref-i mahlukât olmaya geldik

Boşa geçirmeyip ömür çağını

Bahar kılmalıyız gönül bağını

Hakk'a perde olan nefis dağını

Ferhat veş azimle delmeye geldik

Cemâli nefsini daim tân edip

Erenler yolunda hüsn-ü zan edip

Gönül bahçesini gülistân edip

Gönüller tozunu silmeye geldik

Cemali Dursun Avcı

 

uzunsag