Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
Cemali Dursun Avcı

İnsanlık

Cemali Dursun avcı

İnsanlık arama yaban ellerde

Ararsan bir ârif yanında ara

Bulunmaz letâfet hoyrat dillerde

Ararsan bir ârif yanında ara

Sûretâ hepimiz insanız amma

Sîretâ içimiz birer muammâ

Huzuru sevgiyi gâfilde sanma

Ararsan bir ârif yanında ara

Dil mâmûr olmadan feyiz alınmaz

Giyimle kuşamla insan olunmaz

Kitapla kalemle kemal bulunmaz

Ararsan bir ârif yanında ara

Ervahtan bu yana hasrette özüm

Ârifle tanıştım güldü bu yüzüm

Kendini bulmayı istersen gözüm

Ararsan bir ârif yanında ara

Hakk'ın yeridir bil gönül mekânı

Bu yüzden incitme sakın bir cânı

Sana lazım olan edep erkânı

Ararsan bir ârif yanında ara

Cemâli ülfet et ârif bir canla

İnsanlık ne demek sen ondan anla

Arama gayrıda gel beni dinle

Ararsan bir ârif yanında ara

Cemali Dursun Avcı

 

uzunsag