Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler


Beşer Zulmeder, Kader-i İlahi adalet Eder

Dr. Emrullah Demirel

Cenab-ı Hak bütün mevcudatı ve insanı ,kendisini tanıyıp ibadet etsin diye yaratmıştır. Gönderdiği elçiler vasıtasıyla insanlara,dünyada ve ahirette mutluluk getirecek emir ve yasakları bildirmiş ancak imtihanın cilvesi olarak kendisine itaat edip etmemek noktasında insanları serbest bırakmıştır. Peygamberler hiçbir karşılık beklemeden insanları doğru yola(İSLAM) davet etmişler ve kavimlerine Allah’ın emirlerine itaat edenlerin ebedi saadet yurdu olan Cennet’e,isyan edenlerin ise ebedi azab yurdu olan Cehennem’e gideceğini bildirmişlerdir. Maalesef tarih boyunca insanların çoğu emre itaatsizliği tercih etmiş adaletsizlik ,ahlaksızlık ve zulümle yeryüzünü yaşanmaz hale getirmişlerdir. Allah(CC) Hakim isminin gereği olarak ekseriya insanlara müdahelede bulunmamış,cezalarını ahirete ertelemiştir…Fakat insanoğlu bazı dönemler zulüm ve ahlaksızlıkta o kadar ileri gitti ki mazlumların feryadı arşa yükseldi ve Gayretullaha dokundu. İşte o zaman zalimleri cezalandırmak için canlı,cansız bütün mevcudat Allah’ın askerleri olarak harekete geçtiler. Onlar gah “EBABİL KUŞU” olup filleriyle mağrur “EBREHE” ordusunu fırlattıkları küçücük taşlarla mahv ü perişan ettiler gah “KARINCA” olup “FİRAVUN” un sarayını başına geçirdiler. Nuh kavmine karşı hiddete gelen “SU”unsuru azgın dalgalara dönüştü ve geminin dışında kalan herkesi gark etti. Kendilerine çok güvenen SEMUD kavminin hakkından gelen sadece bir “SAYHA” yani şiddetli sesti. Hz. Hud’u dinlemeyen ,dünyanın en güçlüleri olduklarını vehmeden boylu poslu ,zengin “AD KAVMİ” de sadece şiddetli bir “RÜZGAR”la kurumuş ekinler gibi yok olup gitti.

Tarih tekerrür mü ediyor ne?Gözle görülmeyen bir canlı bütün dünyayı esir aldı. Neden acaba?Geçtiğimiz yıllara bir göz atacak olursak yerkürede insanlık tarihinde görülmemiş kadar zulüm işlendiğini dehşetle görürüz. Irak’ta 3 milyon ,Suriye’de 1 milyon savunmasız insan katledildi,milyonlarca insan işkencelere maruz bırakılarak yerlerinden yurtlarından göç etmek zorunda kaldılar. Bu insanların en az üçte biri melek-misal masum çocuklardı. Halen bütün Ortadoğuda,Myanmar’da,Hindistan’da ,Filistin’de ve dünyanın daha pek çok yerinde Müslümanlar acımasızca katlediliyor,işkenceye uğruyor,assimile ediliyor. Peki bu mezalime dünyanın tepkisi var mı?ABD,Rusya,İsrail ve AB ülkeleri yıllardır Ortadoğuyu kan gölüne çevirirken kimin umurunda oldu?Evet !Emperyalistler tarafından yerlerinden yurtlarından edilip Akdeniz’in azgın ve soğuk sularında can veren Aylan bebeklerin,göçmen çadırlarında soğuktan donup ruhunu teslim eden nice masum yavruların feryadları arş-ı alaya yükseldi,bütün mevcudatı galeyana getirdi ve sonuçta bir virüs ortaya çıktı,adı CORONA…Enteresan bir virüs!Ç ocuklara hiç dokunmuyor. Onun işi çocukların ölüm fermanını imzalayan büyüklerle…Zengin-fakir ,güçlü-zayıf,yönetici-halk ayırımı yapmıyor. Devlet büyüğüymüş ,artistmiş,futbolcuymuş dinlemiyor. Nedense en çok da Avrupa’yı sevdi. orayı vatan edinecek gibi görünüyor. Gözle görülmeyen mikroskobik bir canlı mağrur milletlere aslında ne kadar aciz olduklarını ,ölümlü olduklarını ,yeryüzünde zulmün baki kalmayacağını hatırlatıyor.

Musibetler geldiği zaman umumi gelir. Bugün bütün dünyayı ilgilendiren bir salgınla karşı karşıyayız. Virüs te dahil hiçbir varlık Allah’ın izni olmadan hiçbir şey yapamaz. O halde bu sari illetten kurtulmak için tabii ki Yüce Yaratıcıya iltica edeceğiz,O’nun affına ve rahmetine sığınacağız. Aziz ve Celil olan Yüce Mevla ülkemizi,bütün Müslümanları ve zulme bulaşmamış bütün masum insanları bu salgından korusun. Amin.

Emrullah Demirel

 

uzunsag
Emrullah Demirel