Kanaatimce..

Anasayfa Yazılar Şiirler Fıkralar Öyküler
 Urfa, 60 Yıl önce Neden Bınca Sıcah Değildi ?

Urfa, 60 Yıl önce Neden Bınca Sıcah Değildi ?

Edibe (KÂHYA) AYDIN

Emekli Öğretmen

 

03.7.2020

 

Aman ! Bu sene ele sıcah ele sıcah ki sanki yerden alav kahi, göğden başımıza ataş tökili.Bacım bı çimento evlerde sanki fırının üstünde otırıyıh. Bi luhma zuvağa çıhsag, hamamın hazna öğündeki kimin ter tepemizden ahi.Balkona çıhım desah, başımıza hezvel ataşı tökili. Uşahlar yalın ayah bakona çıharsa haho haho ! Çağırıp geliler. Ayağlarının altında bakbako kabar çıhı .Suyı dökiyıh serinliyah deye yerde su buhar oli uçi.

Kurban ane bizim vahtımızda belemidi? Evimizin duvarlarının kalınlığı bi metre, tavanımız ya kab ya da mertekli evlerdi. Hayadımız nehitti. Eyvanımız vardı. Kuyıdan suyu çeker heyada tökerdih.Küpümüzün etrafına haşa sarar arada bir haşi isladırdıh. Küpün tahta kapağı vardı. Kimi tirintaz analar küpün üstüne bayaz dülbent koyardı. Suya toz , sinek girmesin deye. Küpün kulpuna da ipnen bir pakır tas bağlardıh buz kimin küp suyı içerdih. Buz dolabı yohtı deye ,her gün teze isot, balcan , frenk yirdih ,kohısına doyamazdıh. Karpızı kuyun kokasına koyar savısın deye kuya sallardıh. karpızın savımasını bekler, ahşam buz kimin karpız yirdih.Ev sıcahsa eyvandaki kilime uzanırdıh. Sıcah fazla olırsa zerzembeye kilim serer öğle sıcağını savıştırırdıh. Gece damdaki tahta örtü serer yıldızlara baha baha yatardıh.Otırdığımız sekiler daştı. Asbaplarımız naylon değildi, pambıhtı, çitti bizi yandırmazdı.Mısafır gelirse hesirden süslü yelpizeler verirdih. Mısafıra kıymat vermah üçün havlıdan yellerdih. Namazlığın, çarşafın arasına ohlavı koyar pervane kimin döner mısafırı yellerdih.Yerre gire bı klima boğazımızı kurıdi, bizi heste edi.Bi luhma yel esse” eliye koliya kurban” deyip Allah’ ın yeline şükrederdih. Bazar günü ; Karaköpü’ ye , Fişenge’ ye ,Akaba’ ya Akpıyar’a ya da konşının bağına, bahçasına giderdih. Bi ağaç altı iki yeşil ot , bi luhma su görsah kef ederdih.Şindi herkes Urfa’ dan kaçi başka yere çünkü gidilecah yerlerin hepsini hanharaba ettiler. Benim uşahlığımda (60 yıl) önce beleydi. Şindi sıcahlıh daha fazlamış. Çünkü o zaman Urfa’ nın nüfusu 60.000 ‘ di.Şimdi 2.000 000 insanı ısıtmah üçün güneş ataşına çoh odın ati.Benden bu gece bı kadar balkonda mı salonda mı yatisiz bilmiyem . Hepize Allah rehetlih versin

Edibe Aydin( Kahya) 03/07/2020

 Edibe Kahya