Kanaatimce..

Anasayfa Yazılar Şiirler Fıkralar Öyküler


Evrendeki Ahenk

Psikiyatrist Dr. Nihat Kaya

Evren’de muazzam bir ahenk var.

Her şey milimetrik ölçülerle dizayn edilmiş.

Her şey olması gereken zamanda ve olması gereken yerde .

Yani, Evren de tesadüf yok!

Tesadüfe tesadüf edilmez!

Olağanüstü ve muhteşem bir akıllı tasarım var.

İnsanoğlu, kendisini çok akıllı ve iş bilen zannediyor.

Doğanın sırrını anlayıp onunla uyumlu yasamak yerine; doğayı çıkarcı ve bencil hırslarıyla tahrip ediyor.

Bana göre doğada ki en “bencil, sabırsız, vefasız, tahripkar, kaba” varlık insanoğludur. Bundandır ki, bütün felsefi, ideolojik ve dini akımlar; insanın kaba yanlarını “yontup”, onu Evrene uyumlu hale getirme amacı gütmektedir.

İnsanoğlu gelişimini tamamlamak için dünyaya teşrif eder.

Yaşam yolculuğunda evrimsel sürecini gerçekleştirme sınavına tabi tutulur.

Bazılarımız bu sınavdan başarıyla çıkarken, bazılarımız nefsimizin esaretini tercih ediyoruz...

 Nihat Kaya Yazıları uzunsag
 Nihat Kaya Yazıları