Kanaatimce..

Anasayfa Yazılar Şiirler Fıkralar Öyküler
"Vahşi Kaptializm"den "Malikiyet-Serbestiyet" dönemine..

"Vahşi Kaptializm"den "Malikiyet-Serbestiyet" dönemine..

Psikiyatrist Dr. Nihat Kaya

"Vahşi Kapitalizm" dediğimiz, ahlak, erdem tanımayan, tek amacı:daha çok üretip, daha çok kazanmak ve bu uğurda her yolu mübah gören bir anlayıştır.

Gerçek anlamda Liberal -Kapitalist bir ortamda,piyasanın kendi otokontrolunu sağlayarak, fırsat eşitliği, serbest rekabet ve kaliteli hizmetle öne geçme çabası vardır.

Şunu da hatırlamakta fayda var: İngiltere de başlayan "sanayi devrimi" ile Kapitalizm başlamış ve işci sınıfı doğmuştur.

Marx da bu düzlem içerisinde teorilerini geliştirmiştir. Fakat gelinen nokta da; işci sınıfının yerini robotlar almaya başlamıştır.

BİLGİ en büyük sermaye olmuştur. Marksizim bu yüzden gerici bir ideoloji olarak kalmıştır...

İnsanlık tarihinin en önemli buluşları ve insan hayrına olan bilimsel keşifler Kapitalizm sayesinde olmuştur.

Motorlu taşıtlar, aşılar, teknolojık aletler ve daha bir çok buluş kapitalizm sayesinde gerçekleşmiştir.

Dijital çağda kol gücü değil; akıl, mantık ve bilginin gücü ön plana geçmiştir.

Ve de kapitalizmin sağladığı bu özgürlük ve refah ortamında; bireyler kendi evlerinde, kendi işlerini kurup, yönetir hale gelmiştir.

Bediüzzamanın deyimiyle," insanlık ücretlilik döneminden," malikiyet ve serbestiyet " dönemine geçmiştir." yani gelecekte her birey kendi işinin patronu olma yolunda ilerliyor...

 Nihat Kaya Yazıları uzunsag
 Nihat Kaya Yazıları