Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler

Veli Sırım

Doç. Dr. Veli Sırım

Kimdir ?

12/08/1968 tarihinde Manisa-Kula’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

1986 yılında Kula İmam-Hatip Lisesi’nden, 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1991 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalına bağlı olarak Yüksek Lisans Öğrenimime başladı. “İslam Devletler Hukukunda Milletlerarası Anlaşmazlıkların Sulh Yolu ile Çözümü” başlıklı tezinin kabul edilmesiyle, 01.07.1994 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.

1994 yılında, Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’ne bağlı olarak, İktisat Anabilim Dalı’nda Doktora Öğrenimine başladı. “Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri Ticari İlişkileri” başlıklı tezinin 01.06.1999 tarihinde kabul edilmesiyle Doktorasını tamamladı.

2001-2010 yılları arasında Nesil Yayın Grubu’nda çalıştı. Özgür ve Bilge Dergisi Sorumlu Yazıişleri Müdürlüğü ve Sade Hayat Bölümü editörlüğünde bulundu. Nesil Yayınları’nda Yayın Müdürlüğü, Nesil Yayın Grubu düzeyinde Genel Yayın Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2010-2014 yılları arasında Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Anabilimdalı’nda Yardımcı Doçent kadrosunda görev yaptı. Aynı fakültede Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

05.06.2017 tarihinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

2014 Yılından itibaren Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Anabilimdalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Halen bu fakültede Doçent olarak görev yapmaktadır.

 

Veli Sırım

Sitemizdeki Yazıları

En Büyük Depreme Hazırlık

Âlemler O Güzel Gül'le Güldü

Dünya Barışına Sünnet-i Seniyye Modeli

uzunsag

Veli Sırım

Sitemizdeki Yazıları

En Büyük Depreme Hazırlık

Âlemler O Güzel Gül'le Güldü

Dünya Barışına Sünnet-i Seniyye Modeli

uzunsag