Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
Cemali Dursun Avcı

Gecelerin En Ulvisine

Cemâli Dursun Avcı

İnse cinne kâinâta

Fermân indi bu gecede

Dertler dolu mahlûkâta

Derman indi bu gecede

Gökleri açtı Yaradan

Perdeler kalktı aradan

Gül Resûl ile Hira'dan

Kur'ân indi bu gecede

"Oku" emriyle buyuran

Bir tek ilâhı duyuran

Hakla bâtılı ayıran

Furkân indi bu gecede

Hatice'yi sırdaş bulan

Varaka'dan müjde alan

Âlemlere rahmet olan

Zîşân indi bu gecede

İlim irfân hazinesi

Hidâyetin tek şifresi

Peygamber'in mûcizesi

Burhân indi bu gecede

Hak'tandır kadri kıymeti

Hem şerefi hem izzeti

Bismillâh ile rahmeti

Rahmân indi bu gecede

Bu gecenin güzel hali

Sığmaz sözlere kemâli

Bin aydan daha da âlî

Zaman indi bu gecede

Şüphe yoktur zerre kadar

Hiç durmadan fecre kadar

Dağa taşa bahre kadar

Ğufrân indi bu gecede

Rahmet yüklü gökler ile

Bil cümle melekler ile

Ol Namus-u ekber ile

Emân indi bu gecede

Cemâli istersen rehâ

Bu gecede er felâha

Gönüllerde bir Allah'a

Îmân indi bu gecede

Cemali Dursun Avcı

 

uzunsag