Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
Cemali Dursun Avcı Kimlik

Kimlik

Cemâli Dursun Avcı

21. 07. 2021

Gel bir düşün insaf eyle

Kimsin nesin nerdensin sen

Gelip gitmek nedir böyle

Acep hangi ildensin sen

Sen sanma ki başı boşsun

Sen ahdini unutmuşsun

Sen ervahda var olmuşsun

Zannetmeki burdansın sen

Secdegâhı meleksin sen

Çün hilkatte oldun ahsen

Eyleme esfelde mesken

Çok âlî bir yerdensin sen

"Men aref" dersin alsan

Aslını arayıp bulsan

Sen seni tanıyıp bilsen

Ezel ebed Bir'densin sen

Sen eşref-i mahlûkâtsın

Sen ekmel-i mevcûdâtsın

Sen esrâr-ı ma'lûmâtsın

"Elestü"de sırdansın sen

Sende gizlenmiş sırr-ı Hak

Sende asıl cümle eflâk

Sende neler var gör de bak

Sanmaki çamurdansın sen

Sen ki Hakk'ın halifesi

Sen ki hilkat güzîdesi

Sen ki hikmet hazinesi

Lâl-i mercan dürdensin sen

Arif ol da bil sen seni

Ağlayasın dün-i günü

Terk edesin canı teni

Ol Cemâl-i Yar'dansın sen

Cemali Dursun Avcı

 

uzunsag