Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler Güzel Sözler
Cemali Dursun Avcı 

Kelime-i Tevhid

Cemâli Dursun Avcı

Gönüllerin ilâcı

Lâilahe illallâh

Mü'minlerin baş tacı

Lâ ilâhe illallâh

Sevenlerin sürûru

Erenlerin göz nuru

İki cihan huzuru

Lâ ilâhe illallâh

Kâinâtın sesidir

Râh-i Hak şifresidir

Velîler nefesidir

Lâ ilâhe illallâh

Mü'minlere îmândır

Münkirlere fermândır

Dertlilere dermandır

Lâ ilâhe illallâh

Her nakışta çizili

Her tesbihte dizili

Dört kitapta yazılı

Lâ ilâhe illallâh

Gel zikreyle seherde

Kalmazsın gam kederde

Nâgâh açılır perde

Lâ ilahe illallâh

İnsan eder nefsini

Korur imânı dini

Kalplerin mutmaîni

Lâ ilâhe illallâh

Mazlumların silahı

Mücrimlerin felâhı

Siler cümle günâhı

Lâ ilâhe illallâh

Her mahlukun Hüdâ'sı

Her varlığın sedâsı

Her nebînin nidâsı

Lâ ilâhe illallâh

Terk eden kîlu kâli

Olur Hakk'a sevdalı

Zikirlerin efdâli

Lâ ilâhe illallâh

Gül Resûl'ün haberi

Cümle sözlerden berî

Cemâli'nin rehberi

Lâ ilâhe illallâh

Cemali Dursun Avcı

 

uzunsag