Kanaatimce...

Anasayfa Fıkralar Öyküler
Şule Ural

ŞÂHIM

Şule Ural

14.02.2022 - İzmir


Gönlüm kâşânesinde mihmânım sevdiğimsin
Canım içre canımda pinhânım sevdiğimsin

Bu nasıl bir sevdâdır baktığım her şey sensin
İçimden gelen sesim sühânım sevdiğimsin

Canevime konuveren sessiz kelebeksin
Kanadında sen yazar hândânım sevdiğimsin

Cânım efendim benim hayatımın sahibi
Elinde ömrüm şâhım nihânım sevdiğimsin

Bir nazarın ömrümde bülbülân esharıdır
Kurbanınım cemâlim cihânım sevdiğimsin..
 


Kâşâne: köşk
Mihman: konuk
Pinhan: gizli, örtülü
Sühan: kelam, söz
Handan: sevinçli
Nihan: gizlenen, saklı
Eshar: seherler.

Şule Ural